9/16

Wie, wat, waar? Beleid brengt collectie en gebruikers dichter bij elkaar

De dienstverlening van de bibliotheek is altijd in ontwikkeling. Toch is er één constante waar elke bieb op bouwt: een goede collectie. In 2023 stelde KopGroep Bibliotheken een nieuw beleidsplan op om de kwaliteit te waarborgen en te zorgen dat de leden kunnen lezen en lenen wat ze willen. “Hoe meer inzicht we hebben, hoe beter we de collectie, promotie en programmering kunnen afstemmen op de doelgroep.”

Aan het woord is Jacinta Krimp, projectcoördinator bij KopGroep Bibliotheken. Zij hield zich onder meer bezig met het collectiebeleidsplan. Goede dienstverlening en efficiëntie vormen daarin de rode draad. “Voor de inkoop werken we samen met Probiblio. Zij kopen ongeveer 90% van onze collectie in en 10% doen we zelf. Het gaat dan bijvoorbeeld om boeken van lokale auteurs of we vragen gastcollectioneurs een themaplank te vullen.”
In 2021 werd een nieuw bibliotheeksysteem geïmplementeerd: Wise. Twee jaar later heeft het zich een handig instrument bewezen voor zowel de medewerkers als de leden. Jacinta: “Neem bijvoorbeeld de Wise-app. Gebruikers kunnen daarop precies zien wat ze in huis hebben, materialen reserveren, verlengen en lijstjes aanleggen. Heel handig, weet ik uit ervaring. Tegelijkertijd zorgt Wise ervoor dat al onze losse fysieke collecties op verschillende locaties één heel grote virtuele collectie vormen. Iedereen kan dus iets lenen dat op een andere locatie staat. Het mooie is dat wij daarmee een beeld krijgen van waar welke materialen populair zijn. Als de reisgidsen steeds van de ene locatie naar de andere moeten, is het waarschijnlijk goed ze daar te laten.” De gemeentelijke subsidies zijn niet overal gelijk. Wat nou als een bibliotheek uit de ene gemeente uiteindelijk allerlei materialen uit een andere gemeente in huis heeft? “Daar zijn wel afspraken over. In principe is het natuurlijk heel efficiënt dat we uit kunnen wisselen. Maar materialen die nieuwer zijn dan een half jaar, keren terug naar de bibliotheek die het in eerste instantie heeft ingekocht.”

Samenhang

En er is nog een efficiëntieslag gemaakt. “Probiblio heeft bij ons een onderzoek uitgevoerd naar klantsegmentatie. Mosaic is een tool die ons een goed beeld geeft van de verschillende doelgroepen in de omgeving van elke locatie, welke mensen daarvan lid zijn en wat ze lenen. Wonen er bijvoorbeeld veel dertigers met jonge kinderen, dan moeten we onze collectie daarop inrichten, maar we bereiken ze alleen als ook onze promotie en programmering daarop zijn ingericht. We werken hard aan een goede samenhang tussen die domeinen.”Jacinta is blij met het nieuwe beleid. “Ik ben bibliothecaris van de oude stempel, dus ik hecht er veel waarde aan. Maar ik vind daarom ook dat collectiebeleid niet ophoudt bij materialen en handige tools. Het gaat ook over dienstverlening op locaties. Onze medewerkers krijgen bijvoorbeeld trainingen over verschillende genres en hoe ze onze bezoekers kunnen helpen aan een leuke titel. Als zij de weg weten naar de meest passende materialen, komt de collectie het best tot zijn recht.”