1/16

Woord vooraf

De bibliotheek als bijenkorf

2023 was het jaar van de nieuwe medewerker. Maar eigenlijk ook het jaar van de vitaliteit. En ondertussen nog dat van beleid, van groei en van doorontwikkeling. Er gebeurde dus nogal wat in het afgelopen jaar en op veel fronten tegelijk.

Dat was natuurlijk geen toeval. KopGroep Bibliotheken is constant bezig de inwoners van de gemeenten zo goed mogelijk in hun behoeften te voorzien. Leesvaardigheid, Taalvaardigheid, Digitale vaardigheden en Persoonlijke ontwikkeling vormen de speerpunten van de dienstverlening. Dat vraagt om een samenhangend geheel van enthousiaste medewerkers, die zich graag inzetten, een gezonde organisatie, heldere afspraken, innovatie en hechte samenwerking. In de inleiding van dit jaarverslag vergelijkt directeur Anita Ruder KopGroep Bibliotheken met een bijenkorf. Tientallen collega’s, vrijwillig en vast, vliegen dagelijks in en uit om hun bijdrage te leveren aan het grote geheel. Wie van buitenaf naar binnenkijkt kan zich verbazen over de veelheid aan diensten en de constante bedrijvigheid van medewerkers die allemaal hun eigen taken hebben. Maar ze vormen een raat: een stevig geheel waarin alle lijnen samenkomen. Niet voor niks werd het nieuwe intranet vernoemd naar een bezige bij: MAYA.

KopGroep Bibliotheken kijkt terug op een jaar vol beweging. Bol van bezigheden, maar ook van een positief gonzen door de straten. De politiek erkent de waarde van de dienstverlening en steeds meer inwoners weten wat de bieb ze te bieden heeft. Iets om als collectief bijzonder trots op te zijn.